Výherce soutěže o Letní cenu ve výši 1 000 €

Výherce soutěže o Letní cenu ve výši 1 000 €

Soutěž o Letní cenu probíhala od 26. 6. 2018 do 30. 7. 2018. Porovnáním předlosovaného výherního čísla s vrácenými osobními čísly účastníků soutěže byl dne 22. 8. 2018 pod dohledem notáře stanoven výherce.

Výše ceny: 1 000 €

 

Losování výherního čísla proběhlo 21. 5. 2018
Ověření výherce proběhlo 22. 8. 2018
Výherce soutěže: M. Řehůřková
Zákaznické číslo: 778548154

Výherci srdečně blahopřejeme!

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Opravdu kočky vždy dopadnou na všechny čtyři nohy?