Zásady ochrany osobních údajů

Obecně

Řada uživatelů internetu si neuvědomuje, jak snadno lze o nich získat osobní informace, když se pohybují na webu. Naše společnost vždy respektovala a chránila soukromí našich uživatelů. Tarsago Česká republika, s.r.o. chce uživatele svých stránek ubezpečit o tom, že jako člen ADMEZu (Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu) dodržuje všechny požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, stejně tak jako Etický kodex ADMEZ.

Evidence návštěv

Jakmile navštívíte webové stránky společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o., náš server tuto návštěvu zaznamená a pro statistické účely zaprotokoluje adresu Vašeho serveru, název Vaší domény, datum a čas návštěvy, navštívené stránky a stažené dokumenty, předchozí navštívené stránky a typ prohlížeče. Na základě těchto informací se nikdy nepokoušíme identifikovat uživatele nebo zkoumat, kde se na webu pohyboval.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Od návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy při on-line nákupu, registraci do soutěží, poskytování on-line zákaznických služeb apod. Takto získané osobní údaje se používají k účelům, k nimž jste je společnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. poskytli.

Vaše jméno, příjmení a adresu využíváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, k nabídce zboží a služeb. Pokud si nepřejete takovéto nabídky dostávat, dejte nám, prosím, vědět. Je možné, že Vaše jméno, příjmení a adresu předáme jinému správci za účelem nabídky zboží a služeb. Pokud s tímto postupem nesouhlasíte, prosím, informujte nás. S Vaším souhlasem používáme k nabídce zboží a služeb i Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.  Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou.

Zpracování osobních údajů provádí automaticky nebo manuálně společnost Tarsago Česká republika, s.r.o., případně touto činností pověřuje zkušené a spolehlivé zpracovatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. Vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Informace zasílané poštou

Společnost Tarsago Česká republika, s.r.o. si je vědoma toho, že někteří z Vás nechtějí zadávat a posílat své osobní údaje e-mailem nebo přes internet, a proto nabízíme kontaktní místo pro písemný styk na níže uvedené adrese.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím:
 
Písemně: Tarsago Česká republika, s.r.o., P. O. Box 86, 225 86 Praha 025
E-mailem: zakaznik@vyber.cz
Telefonicky: 810 800 020 (zvýhodněný tarif) nebo 296 779 677