Otazníky na každý den

Proč lepí vteřinové lepidlo tak rychle?

Běžná lepidla obsahují rozpouštědlo (například vodu, líh, aceton nebo toluen), které se během lepení musí z větší části vypařit, aby směs ztuhla. Poměrně pomalé odpařování přitom můžeme urychlit pouze zvýšením teploty.

Ve vteřinovém lepidlu naproti tomu žádné rozpouštědlo není. Molekuly kyanakrylátu, z něhož se skládá, jsou ale schopny bleskurychle vytvořit dlouhé molekulární řetězce, které se do sebe zapletou, čímž vznikne poměrně pevná a houževnatá hmota. Tvorba řetězců přitom nezačne sama od sebe, jinak by lepidlo ztvrdlo už v tubě. Stejně jako u mnoha jiných chemických reakcí ji umožňují katalyzátory, v tomto případě zbytky vody a dalších látek na lepených plochách.

Na trochu podobném principu mimochodem fungují i lepidla epoxidová.

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Proč hořící dřevo praská?