Otazníky na každý den

Proč hořící dřevo praská?

Nejdřív bychom si měli říct, že dřevo ani jiná pevná paliva vlastně přímo nehoří – spalují se až plyny, které se z nich uvolňují při vysokých teplotách. U dřeva je to například oxid uhelnatý, vodík a plynný metanol („dřevný líh“), vzniká ale také spousta vodních par, protože v sebelépe vysušených polenech je vody stále víc než dost: nejméně 20 procent.

Vodní páry i další plyny z dřevní hmoty se žárem prudce rozpínají, a tím se v ní vyvíjí tak velký přetlak, ze se vlákna někdy s hlasitým praskáním přetrhnou. Tyhle „exploze“ ale mají na rozdíl od jiných výbuchů vyloženě relaxační účinky, jak ví každý majitel klasického krbu -- a vlastně i my ostatní. Nebo si dokážete tu správnou pohodu u hořících polen představit i bez nich?

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Jak se stanovil směr otáčení hodinových ručiček?