Otazníky na každý den

Proč je na hodinách minutová ručička delší než hodinová?

Důvod je ryze praktický. Díky nizozemskému astronomovi Christianu Huygensovi se v 17. století přesnost hodin konečně zlepšila natolik, že mělo smysl na ciferník přidat minutovou ručičku. Vžijme se na chvíli do úvah tehdejších hodinářů, kteří vymýšleli první hodiny s dvěma ručičkami. Ty se od sebe musely nějak lišit, abychom si je nepletli, a to buď délkou, nebo tloušťkou. První volba je očividně vhodnější, protože příliš tenké ručičky jsou špatně vidět (jak dnes vidíme – nebo mnohdy spíš nevidíme - u ručičky vteřinové). A teď si pro názornost představme, že by byla delší hodinová ručička. Mohli bychom tak sice přesně odečítat její polohu, protože by se její hrot skoro dotýkal stupnice na ciferníku, zato bychom si nebyli moc jistí, kam ukazuje krátká ručička minutová. Opačné uspořádání je zkrátka šikovnější, nezdá se vám?

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Jak se stanovil směr otáčení hodinových ručiček?