Otazníky na každý den

Kdo rozhodl, že červená znamená „stop“ a zelená „volno“?

Kdyby ještě žil, nejspíš by si ho rádi podali daltonici (barvoslepí), kteří právě červenou barvu od zelené rozeznávají nejhůř. Nikoho konkrétního ale za to nejspíš vinit nemůžou. Červená „barva krve“ sloužila jako varovný signál odnepaměti a podobnou funkci měla i na primitivních železničních návěstidlech v první polovině 18. století. Červené a zelené plynové lampy znamenaly „stop“ a „volno“ už na první dopravní signalizaci instalované před londýnským Parlamentem v roce 1868, stejně jako na prvních semaforech s elektrickým osvětlením, které se objevily na křižovatkách amerického Salt Lake City v roce 1912. Žlutá barva jako signál „pozor“ se k původní dvojici barev poprvé přidala o osm let později, a to v ulicích Detroitu.

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

V létě vídám na rozpálené silnici před sebou kaluže. Čím to je?