Otazníky na každý den

Proč nosí nevidomí tmavé brýle?

Braillův ústav každoročně zveřejňuje seznam deseti nejpodivnějších otázek, jež mu lidé zasílají. Máme tu čest vám oznámit, že tato otázka se v roce 1993 ocitla na devátém místě (odkud vystrnadila otázku číslo deset: „Mohou se slepé děti smát?“). V odpovědi Braillova ústavu je zdůrazněno, že většina lidí, kteří jsou považováni za nevidomé, má zbytky zraku:

"Ne každý, koho zákon považuje za nevidomého, je zcela slepý. Více než sedmdesát pět procent nevidomých má alespoň zbytky zraku. Nevidomost je třeba chápat jako ztrátu zraku, ne nutně jako neschopnost vnímat světlo."

Alberta Orrová z Americké asociace nevidomých tuto informaci upřesňuje: „Mnozí lidé s poruchou zraku jsou velice citliví na ostré světlo či záři, a nosí proto sluneční brýle, aby snížili intenzitu světla dopadajícího na sítnici.“ Někteří slepci pak nosí černé brýle z estetických důvodů, protože mají pocit, že jejich oči nevypadají dobře. Poslední dobou mnoho nevidomých tmavé brýle odkládá, většina z nás si je však se ztrátou zraku podvědomě spojuje. Je tomu tak především proto, že mnozí slavní nevidomí lidé, například Stevie Wonder, černé brýle nosili a nosí dál. I to se však postupně mění – například nevidomý kytarista José Feliciano při svém posledním televizním vystoupení brýle odložil, přestože ho osvětlovalo velké množství reflektorů.

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Proč nemůžeme pít mořskou vodu?