Otazníky na každý den

Co znamená ostrost zraku 20/20 či 20/40?

Ostrost zraku se udává pomocí dvou čísel, z nichž první je vždy 20. Toto číslo totiž vyjadřuje vzdálenost (ve stopách), v níž stojíme či sedíme od diagnostické tabule. Proč zrovna dvacet stop? Není to náhoda. Světelné paprsky jsou ve vzdálenosti zhruba šesti metrů (dvaceti stop) od tabule rovnoběžné, díky čemuž je při pohledu na tabuli sval ovlivňující tvar čočky ve zdravém oku v relativně klidovém stavu. V ideálním případě tak oční test probíhá v těch nejpříznivějších podmínkách.

Druhé číslo vyjadřuje vzdálenost, z níž je zdravé oko schopno přečíst písmena na dané řádce. Na většině diagnostických tabulí odpovídá třetí řádka odspoda právě ostrosti 20/20. Je-li váš zrak „v normě“, měli byste být schopni přečíst všechna písmena na této řádce. Vyšší číslo za lomítkem pak indikuje podprůměrný zrak. Označí- li oční lékař váš zrak zlomkem 20/50, znamená to, že písmena, jež dokážete rozeznat, by zdravé oko přečetlo z více než dvojnásobné vzdálenosti (tedy z padesáti stop, což odpovídá patnácti metrům). Dosáhnete-li naopak v testu ostrosti zraku nejlepšího možného výsledku, tedy 20/10, znamená to, že vidíte i písmena, která by člověk se zrakem v normě přečetl pouze z poloviční vzdálenosti.

Při rozhovorech s očními lékaři se nám povedlo získat odpověď i na jednu z dalších otázek týkajících se testování zraku, které se nám vždy honily hlavou: nedokážeme- li přečíst jedno písmeno na řádce, počítá se nám tato řádka jako úspěšně zvládnutá? Ano, stačí bezpečně určit nadpoloviční většinu písmen v jedné řádce, abychom postoupili dál. Kdyby tak učitelé ve škole známkovali stejně mírně!

 

 

Hrajte s námi o miliony! Hlavní cena 100 000 €.

2. Tarsago Velká hra

Výherci soutěží (2017- 2018)

Rozhovory s výherci

Jak dlouho vydrží parfém nebo toaletní voda, než se zkazí?